SHH LOGO
SHH LOGO

Caroline Löfvenmark
Titel: Leg. sjuksköterska, Med.dr, Högskolelektor
Anställd som: Klinisk högskolelektor vid Sophiahemmet Högskola
Telefon: 08-406 29 15
E-post: caroline.lofvenmark@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1163-0054
Disputationsår: 2011

Avhandlingens titel
Living with heart failure: effects of an educational programme on patients and family members.

Pågående projekt
’Fortsatt egenvård’ är en vårdnivå som tillämpas i stor utsträckning i ambulanssjukvård i Stockholm. Denna vårdnivå definieras som en vårdnivå där patienten inte har medföljt till ambulansen till sjukhus efter att ha blivit bedömd av en sjuksköterska i ambulans. Att kvalificerad sjukvårdspersonal utför bedömning av patienter i ett tidigt skede är i grunden att betrakta som ett bra sätt att utnyttja akutsjukvårdens resurser. Införandet av ’Fortsatt egenvård’ är dock genomfört utan föregående riskbedömning. Kvalitetssäkring och forskning kring denna vårdnivå har hittills inte belyst hur det går för dessa patienter. Det övergripande syftet för projektet är att utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv kartlägga, analysera, och öka kunskapen om vårdnivån ’fortsatt egenvård’ prehospitalt.

Bihandledare för pågående doktorander/forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Jakob Lederman - ’Fortsatt egenvård’ prehospitalt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Antagen maj 2015 vid Karolinska Institutet SÖS.

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)