SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola

Forskning vid högskolan

Vid Sophiahemmet Högskola arbetar drygt 30 forskare varav åtta professorer och fyra docenter. Ett 20-tal doktorander är anknutna till högskolan. Sophiahemmet Högskolas forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa belyser människans erfarenheter av vården samt upplevelser av och reaktioner på sjukdom, ohälsa och vägen till återvunnen hälsa. Kunskapsområdet omfattar också människans upplevelser när bot inte är möjlig. Forskningen har en klinisk inriktning och bedrivs i samspel med olika vårdverksamheter och forskargrupper nationellt och internationellt.
 
Den vetenskapliga produktionen som utgår från Sophiahemmet Högskola kan sammanfattas inom två delområden: Upplevelser av sjukdom, vård och kris samt Metoder och modeller inom hälso- och sjukvård.

Högskolan har tre prioriterade forsknings- och utbildningsinriktningar som är:

 

 


Skriv ut  Skriv ut