SHH LOGO
SHH LOGO

Jenny Rossen

Titel: Magister i nutrition
Anställd som: Postdoktor
Telefon: 070-1718634
E-post: jenny.rossen@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4920-252X

Registrerad vid och datum: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 141028

Projekttitel: Sophia Step Study- en strukturerad metod för att öka daglig fysisk aktivitet hos personer med diabetes och pre-diabetes

Projektbeskrivning: Sophia Step Study är ett livsstilsprogram för ökad fysisk aktivitet hos personer med diabetes och pre-diabetes som utgår från primärvården som ett komplement till sedvanlig vård. Hypotesen är att ett strukturerat livsstilsprogram i jämförelse med sedvanlig vård (kontrollgrupp) kommer att öka deltagarnas fysiska aktivitet och förbättra metabol kontroll, hälsoutfall och upplevd hälsa vid 6, 12 samt 24 månader. Interventionen består i ett strukturerat livsstilsprogram med stegräknare och stöd av vårdteamet. En interventionsgrupp erhåller även utökat stöd med gruppträning och gruppromenader.

Huvudhandledare: Unn-Britt Johansson, Professor, Sophiahemmet Högskola och anknuten forskare vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Bihandledare: Maria Hagströmer, Docent, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet och Agneta Yngve, Professor, Restaurang och Hotellhögskolan, Örebro universitet, campus Grythyttan

- länk till publikationer