SHH LOGO
SHH LOGO

Uppdragsutbildning

Sophiahemmet Högskola erbjuder högskolepoänggivande uppdragsutbildning inom vårdområdet. Utbildningsprogram och kurser ges i nära samverkan med Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB. Högskolan ansvarar för den högskolemässiga kvalitén, liksom för examinationer och utfärdande av högskolepoäng och examina.

Uppdragsutbildning innebär att utbildningsplatserna i program och kurser upplåts mot en avgift som i normalfallet bekostas av den studerandes arbetsgivare.

Behörighet
För tillträde till program som leder till en examen praktiserar Sophiahemmet Högskola samma krav på behörighet som vid reguljär högskoleutbildning.

Avgift
Se information för respektive program/kurs på högskolans hemsida www.shh.se. Prisjustering motsvarande årlig kostnadsökning görs vanligtvis inför nytt kalenderår.

Fakturaadress och arbetsgivarens organisationsnummer
Viktigt att du har dessa uppgifter tillhands när du fyller i din ansökan då det krävs för att kunna söka kurs vid vår uppdragsutbildning. Väljer du att betala själv anger du ditt personnummer i rutan för organisationsnummer.

Betalningsvillkor
Fakturering sker i samband med program- eller kursstart. Plats i utbildningsprogram faktureras terminsvis (undantag kan göras efter överenskommelse).  Betalningstiden är 30 dagar, dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635).

Anmälan och avanmälan
Anmälan kan ske till och med sista ansökningsdag – se respektive kurs/program på högskolans hemsida www.shh.se.

Efter korrekt genomförd anmälan skickas automatiskt en bekräftelse på att en anmälan är genomförd. Vid problem, kontakta Lotta Lindberg. Antagningshandläggning sker när anmälan är komplett med behörighetsunderlag och personbevis. Antagningsbesked skickas per e-post efter handläggning. Övrig information inför program- eller kursstart lämnas av högskolan och skickas via e-post till den sökande efter att ansökningstiden har gått ut.

Avanmälan kan ske utan debitering fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halva kursavgiften (gäller första kursen i ett program). Efter kursstart debiteras fullt pris för kursen.

 

 

 


Skriv ut  Skriv ut