SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola

Forskningsetiskt råd

Sophiahemmet Högskolas Forskningsetiska råd bistår forskarna med vägledning angående etikansökan av forskningsprojekt. Om projektet inte faller inom ramen för lagen om etikprövning kan forskningsetiska rådet ge ett rådgivande yttrande om projektet. Forskningsetiska rådet bistår rektor, Utbildningsnämnd och Forskningsnämnd i forskningsetiska frågor.

Kontakt

Ordförande: Maria Kumlin, professor
Telefon: 08-406 29 30
E-post: maria.kumlin@shh.se


Skriv ut  Skriv ut