SHH LOGO
SHH LOGO
INTERNATIONALISERINGINTERNATIONALISERING


Internationalisering vid Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola har som målsättning att ett internationellt perspektiv ska genomsyra hela utbildningen. Internationellt utbyte med utländska lärosäten tillför såväl studenter som lärare, forskare och övrig personal ämneskunskaper, tankeutbyte och influenser som bidrar både till personlig utveckling och till en kvalitetsökning av utbildningen. Idag ges Sophiahemmet Högskolas studerande på sjuksköterskeprogrammet möjlighet att från och med termin fyra göra en del av VFU i utlandet. Även studerande på utbildningar på avancerad nivå har möjlighet till internationellt utbyte.

 

Studentutbyte - olika nätverk

En viktig del av internationaliseringsprogrammet är att stimulera till ökad geografisk rörlighet bland studenter, lärare och forskare. Som ett led i denna strävan ingår att skapa kontaktnät med andra sjuksköterskeutbildningar runt om i världen. Sophiahemmet Högskola ingår för närvarande i ett flertal sådana nätverk inom Norden, Europa och i andra delar av världen.

Mer information om nätverken och utbyten hittar du här:
Erasmus+
Linnaeus-Palme
ENM European Nursing Module
Indonesien
Tanzania
Minor Field Studies

Studerande på Sophiahemmet Högskolas sjuksköterskeprogram har även tillgång till mer information om olika utbyten i lärplattformen SEO. 

Följ en av våra studenter som skriver självständigt arbete i Kongo Brazaville via bloggen swedishnurseabroad.blogspot.se


Temadag och mångkulturella seminarier

Varje termin ordnar Sophiahemmet Högskola en internationell temadag och mångkulturella seminarier på högskolan.


Stipendier

Studenter som studerar vid Sophiahemmet  Högskola kan söka medel ur de fonder som är knutna till Sophiahemmet. Detta gäller alla som är inskrivna som studenter oavsett programmets omfattning eller längd, d v s gäller även de studenter som går påbyggnadsutbildningar. Vänligen observera de olika kriterierna för varje fond. Läs mer på sidan Bidrag och stipendier.


Internationella rådet

Internationella rådet vid Sophiahemmet Högskola ansvarar för det internationella studentutbytet.

Ordförande och kontaktperson:
Jan Nilsson

Kontaktperson för sjuksköterskeprogrammet:
Louise Eulau

Kontaktperson för utbildning på avancerad nivå:
Lena Axelsson

Sophiahemmet Högskola
Box 5605 (Besöksadress: Lindstedtsvägen 8)
SE-114 86 STOCKHOLM
Tel. 08-406 20 00 (växel) Fax: 08-406 29 00


Relaterade länkar
Erasmus+ - Utbyten.se
European Nursing Module (ENM) 
Linnaeus-Palme - Studera.nu
 


Skriv ut  Skriv ut