SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola

Människan i sjukdom, vård och hälsa
– forskningsområde vid Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskolas forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa belyser människans erfarenheter av vården samt upplevelser av och reaktioner på sjukdom, ohälsa och vägen till återvunnen hälsa. Kunskapsområdet omfattar också människans upplevelser när bot inte är möjlig. Forskningen har huvudsakligen en klinisk inriktning och bedrivs i samspel med olika vårdverksamheter och forskargrupper nationellt och internationellt.
 
Forskarnas vetenskapliga produktion kan huvudsakligen hänföras till två delområden, inom delområdet Upplevelser av sjukdom, vård och kris bedrivs forskning rörande långvariga sjukdomstillstånd, graviditet och förlossning samt reproduktiva trauman. Genomgående är att studierna fokuserar på sjukdom, kris, omvårdnad, behandling och återvunnen hälsa. Målet är att öka förståelsen för människan i livets olika skeden samt generera ny kunskap som förbättrar hälsa och livsvillkor. Det andra delområdet, Metoder och modeller inom hälso- och sjukvård, inkluderar studier om sjukvårdens organisation, interprofessionellt lärande och teamsamverkan, behandlingsmetoder samt beslutsfattande och beslutsprocesser inom hälso- och sjukvården. Målet är att bidra till en utveckling av hälso- och sjukvården genom att förbättra metoder för vården samt modeller för lärande och kompetensutveckling.

Högskolan har tre prioriterade forsknings- och utbildningsinriktningar som är:


Skriv ut  Skriv ut