SHH LOGO
SHH LOGO
INTERNATIONALISERINGINTERNATIONALISERING

Minor Field Studies – MFS

Minor Field Studies (MFS) innebär att en student som beviljats MFS-stipendium kan på plats i ett utvecklingsland samla material till och skriva sitt självständiga arbete.

Det finns möjlighet för Sophiahemmet högskola att dela ut MFS-stipendier till studenter i termin 5 som önskar samla data och skriva självständigt arbete i ett utvecklingsland. I minst åtta veckor kan du studera frågor som gäller omvårdnadsvetenskap och på så sätt förbättra kunskapen om hälso- och sjukvården i utvecklingsländer och deras problematik. Stipendiet är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Stipendiet kan behöva kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.

Observera att du inte kan välja att samla data i ett land som du är medborgare i, om du vill ansöka om MFS-stipendium.

Kriterier för att ansöka om MFS-stipendier:
– studerande som går på sjuksköterskeprogrammet och skriver självständigt arbete i termin 5 ska inneha minst 120 högskolepoäng vid utresan
– studera vid ett svenskt universitet eller högskola
– inte påbörjat sin utbildning på forskarnivå
– ha goda kunskaper i engelska
– skriva uppsatsen på engelska eller värdlandets officiella språk
– vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige
 
MFS-stipendiater måste delta i SIDA:s förberedelsekurs i Härnösand.

Relaterade länkar:

Vad det innebär för studenten att vara MFS-stipendiat - utbyten.se.

Sophianursetravelling Instagram

 


Skriv ut  Skriv ut