SHH LOGO
SHH LOGO
INTERNATIONALISERINGINTERNATIONALISERING

European Nursing Module – ENM

European Nursing Module är ett europeiskt nätverkssamarbete med studentutbyte för sjuksköterskeutbildningar i flera länder.

Inom den fyra veckor långa modulen finns möjlighet till två veckors observationsstudie inom sjukvården och på sjuksköterskehögskola för sjuksköterskestudent. Observationsstudie innebär att du enbart får observera/iaktta, du deltar inte aktivt i patientvården. Modulens första vecka är för förberedelsearbete och den sista veckan för rapportskrivning och utvärdering. Utbyte inom ENM sker under valbar teoretisk modul i termin 4 eller under valbar VFU i termin 6.

Värdlandet förmedlar boende som inte är så kostsamt, på vissa lärosäten ordnas sociala program på kvällstid.
ENM:s nätverk utvecklas hela tiden, varje år kommer ansökningar från nya länder för medlemskap. Nätverket utvecklar också forsknings- och lärarutbyte.

Sophiahemmet Högskola skickar ut fyra studenter, två gånger per år till ENM, i mars och oktober, och tar emot fyra inresande ENM-studenter. Alla deltagande lärosäten tar inte emot inresande studenter båda perioderna. Du kan enbart söka till de lärosäten som tar emot studenter när du kan åka ut! (Vårterminen: i mars och höstterminen: i oktober). Information om vilka lärosäten som tar emot när finns i lärplattformen SEO som alla studenter på sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola har tillgång till.

Relaterade länkar:
European Nursing Module  
Information om vilka lärosäten som deltar finns på sidan Network institutions.

 


Skriv ut  Skriv ut