SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola

Kvalitetsledningssystem för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå

Sophiahemmet Högskolas kvalitetssäkringsarbete ska leda till hög kvalitet i utbildning och forskning och bidra till lärosätets utveckling. Syftet med kvalitetsledningssystemet är att skapa förutsättningar för målinriktad, systematisk och kontinuerlig kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildningsutbud och forskning vid högskolan. Kvalitetssäkringen ska stödja utvecklingen av en kvalitetskultur i vilken behoven och förväntningarna hos studenter och alla övriga intressenter samt samhället beaktas.

Kvalitetssäkringspolicy

 


Skriv ut  Skriv ut