SHH LOGO
SHH LOGO

Om vetenskapliga artiklar

I en vetenskaplig artikel publiceras resultatet från ett forskningsarbete. Tidskrifter som strävar efter vetenskaplig status har en grupp s.k. granskare (eng. referees) som granskar artikeln innan den publiceras. Artiklarna är då "peer-reviewed".
Läs mer i Vad är en vetenskaplig artikel? / Karolinska institutets bibliotek

Hjälpmedel för att ta reda på om en tidskrift använder granskare (peer-reviewed)

  • Vid databassökning i CINAHL complete via Ebsco, kan Du ange som begränsningsmöjlighet (=refine results) att tidskriften ska vara peer-reviewed. Då utförs sökningen enbart bland artiklar som publicerats i tidskrifter som uppgett att de använder granskare.
    I PubMed finns inte den möjligheten.

  • Tidskrifterna anger själva i varje nummer eller på sin hemsida, sina regler för antagningsförfarande av artiklar. Där skriver de oftast ut om deanvänder sig av granskare. Länk till Mulford Health Science Library där du kan söka efter författarinstruktioner. 
     
  • I biblioteket finns hjälpmedel för att ta reda på om en tidskrift är vetenskaplig. Kontakta informationsdisken om du vill ha hjälp. 

    Observera att även om tidskriften bedöms vara peer-reviewed, behöver inte allt material i tidskriften vara peer-reviewed. Tidskriften kan t.ex innehålla redaktionsmaterial (editorials), kommentarer, bokrecensioner et c !

 

 
 

 


Skriv ut  Skriv ut

Öppettider:

Må-To 8.00-18.00
Fre 8.00-16.00 

Obs! Biblioteket är öppet för allmänheten, men direktutlånar endast till högskolans studenter och personal samt personal på Sophiahemmets sjukhus.

Biblioteket förmedlar fjärrlån till externa kunder via kundens hembibliotek.

Tel: 08-406 28 85
E-post: biblioteket@shh.se

Besöksadress:
Valhallavägen 91, ingång R, plan 2.