SHH LOGO
SHH LOGO

Uppdragsutbildningar

Högskolepoänggivande kurser- och utbildningsprogram drivs av Sophiahemmet Högskola i samarbete med Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB. Högskolan ansvarar för dessa utbildningars kvalitet och utfärdar högskolepoäng. Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB driver i egen regi skräddarsydda, icke högskolepoänggivande utbildningar och kurser inom vårdområdet.

Kontaktperson:
Johanna Adami, rektor     
Telefon: 08-406 28 80

Viktig information innan ansökan

Aktuell anmälningslänk för respektive kurs/program finns längst ner på kursens/programmets informationssida.

Uppdragsutbildningar   ikon
Kurser   ikon