SHH LOGO
SHH LOGO
INTERNATIONALISERINGINTERNATIONALISERING

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett SIDA-finansierat utbytesprogram som ska bidra till ett långsiktigt samarbete mellan lärosäten i Sverige och lärosäten i utvecklingsländer, för att öka svenska högskolors internationalisering. Utbytet omfattar dels Linnaeus-stipendier för utresande svenska deltagare (eftersom Carl von Linné brukade skicka ut sina adepter i världen för att samla information), dels Palme-stipendier för hitresande utländska deltagare (eftersom Olof Palme var mycket engagerad i utvecklingsländernas situation och utvecklingsmöjligheter).

Sophiahemmet Högskola har inlett samarbete med Sun Yat Sen University, Kanton, Kina och Sophiahemmet Högskola har skickat studenter till Kanton samt tagit emot inresande studenter under höstterminen 2016.

Utbytet är fullt ut finansierat för studenter. För att utbyte ska kunna ske måste SIDA bevilja medel för projektet. Sophiahemmet Högskola ansöker varje år om medel för finansiering.

Relaterade länkar:

Linnaeus-Palme - utbyten.se

Linnaeus-Palme - studera.nu


Skriv ut  Skriv ut
Kontaktperson