SHH LOGO
SHH LOGO

Om DiVA 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans öppna arkiv för registrering och publicering av studenternas självständiga arbeteten (tidigare examensarbeten)  och högskolans forskares artiklar, rapporter och andra forskningspublikationer. DiVA drivs av Uppsala universitetsbibliotek och används av 44 lärosäten och forskningsinstitutioner.


Syftet med DiVA  
Syftet med DiVA är att synliggöra och tillgängliggöra publikationer av forskare och studenter vid Sophiahemmet Högskola samt att skapa en samlad ingång för högskolans publicering.

Tillgänglighet 
När ett arbete är publicerat i DiVA ökar både tillgängligheten och synligheten och arbetet tilldelas en beständig URL, så att man kan vara säker på att länken alltid fungerar. De självständiga arbetena blir sökbara i den nationella databasen Uppsök samt Uppsatser.se , men även i exempelvis Google Scholar och vanliga sökmotorer där även forskarpublikationer blir sökbara.
Forskningspublikationer som är inlagda i DiVA blir automatiskt synliga i den nationella tjänsten SwePub, som har till syfte att öka tillgängligheten över det som svenska forskare publicerar och för att kunna ge bättre underlag för redovisning av forskning.
Open Access
Open Access betyder att material är fritt tillgängligt för allmänheten på Internet. Användare kan lagligt och gratis läsa, ladda ner, kopiera, distribuera, skriva ut och länka till materialet. Användaren får dock inte ändra i materialet och det måste citeras korrekt. På det sättet kan alla som har en internetuppkoppling få tillgång till vetenskaplig information och forskarna får maximal spridning på sina forskningsresultat. Många högskolor och universitet publicerar doktorsavhandlingar, sjävlständiga arbeten, konferensrapporter och andra rapporter fritt på Internet. I Directory of Open Access Journals går det att få tillgång till artiklar från open access-tidskrifter.
 Rektorsbeslut om publicering vid Sophiahemmet högskola
  About DiVA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skriv ut  Skriv ut

Öppettider:

Må-To 8.00-18.00
Fre 8.00-16.00 

Obs! Biblioteket är öppet för allmänheten, men direktutlånar endast till högskolans studenter och personal samt personal på Sophiahemmets sjukhus.

Biblioteket förmedlar fjärrlån till externa kunder via kundens hembibliotek.

Tel: 08-406 28 85
E-post: biblioteket@shh.se

Besöksadress:
Valhallavägen 91, ingång R, plan 2.