SHH LOGO
SHH LOGO

Databaser och uppslagsverk

Inloggning när du är på Sophiahemmet Högskola: 
Logga in på nätverket Eduroam för att få tillgång till databaser och fulltext.

Inloggning på distans: 
1. Logga först in din dator via VPN-uppkoppling.
2. Välj sedan databas.
    Då får du tillgång till fler elektroniska artiklar.
    Se aktiviteten VPN-konto på SEO för mer information om VPN.

 

Bibliotekskatalogen Sophialine

Academic Search Elite – tvärvetenskaplig databas.

CINAHL complete omvårdnad och närliggande områden.

Cochrane - Systematiska litteraturöversikter i fulltext om effekterna av olika behandlingar, terapier och förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvård. 
Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.

     How to use Cochrane library - engelska

DiVA - SHH (Digitalta Vetenskapliga Arkivet) - Sophiahemmet Högskolas forskningspublikationer och självständiga arbeten

DiVA-portal - Nationell portal omfattande samtliga DiVA-lärosäten och institutioner 

KI Open Archive - KI:s avhandlingsdatabas

LIBRIS - de svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst
     Manual: Utforska - sökhjälp  

Nationalencyklopedin NE.se - uppslagsverk samt ordböcker  
     Tillgänglig endast
via nätverket Eduroam eller via VPN.

PsycINFO psykologi, beteendevetenskap, sociologi, psykiatri. 

PubMed - innehåller Medline - medicin, omvårdnad, odontologi. 
På distans: Logga in din dator via VPN-uppkoppling först för tillgång till fler elektroniska artiklar.
     Svensk MeSH - översättning av MeSH-termer 
     MeSH - Original MeSH på engelska

     Manual för att logga in via Get it @ Sophiahemmet Högskola utan nätverk eller VPN.

Sage Research Methods  ger tillgång till 750 e-böcker och referenstitlar inom forskningsmetodik, inklusive samlingen "little green books" med 170+ titlar inom kvantitativ metod. Även 25+ videos och 300+ artiklar 

SveMed+ - medicin, skandinaviskt material
     Thesaurus: Svensk MeSH - eng, sve 
     Manual: Sökhjälp

Svensk MeSH - översättning av MeSH-termer / Karolinska institutets bibliotek

SwePubnationell söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

Web of Science - innehåller tre databaser: Arts & Humanities Citation Index - AHCI (humanistiska tidskriftsartiklar), Social Sciences Citation Index - SSCI (samhällsvetenskapliga tidskriftsartiklar) och Science Citation Index - SCI (naturvetenskapliga/tekniska/medicinska tidskriftsartiklar).
      Tillgänglig endast via nätverket Eduroam eller via VPN.


Statistik och författningar

Statistikdatabasen Statistiska centralbyrån - SCB.
Svensk författningssamling (SFS) - Riksdagen.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS)
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS)
Statistik och analys - Universitetskanslerämbetet (fd Högskoleverket)

 

 


Skriv ut  Skriv ut

Öppettider:

Må-To 8.00-18.00
Fre 8.00-16.00 

Obs! Biblioteket är öppet för allmänheten, men direktutlånar endast till högskolans studenter och personal samt personal på Sophiahemmets sjukhus.

Biblioteket förmedlar fjärrlån till externa kunder via kundens hembibliotek.

Tel: 08-406 28 85
E-post: biblioteket@shh.se

Besöksadress:
Valhallavägen 91, ingång R, plan 2.