SHH LOGO
SHH LOGO

Beställa artiklar / Fjärrlån 

Artiklar och böcker som krävs för studier och forskning vid Sophiahemmet Högskola och som inte finns tillgängliga via biblioteket kan beställas från andra svenska eller utländska bibliotek. Det är bara studenter och personal vid Sophiahemmet Högskola som kan beställa fjärrlån.

Kostnad för beställning av artiklar är 20 kr/artikel (oavsett antal sidor). Ska artikeln skickas med post tillkommer en portokostnad på 10 kr/artikel. För personal är fjärrlån kostnadsfria. Biblioteket förmedlar enbart papperskopior, inte elektroniska versioner, av artiklarna.

Fjärrlån av böcker från nordiska bibliotek är kostnadsfria. Lånetid och villkor bestäms av det utlånande biblioteket. Kurslitteratur och skönlitteratur lånas inte in via fjärrlån, inte heller material som biblioteket äger men som är utlånat.

Beställning görs via beställningsformulär direkt från referens i databaserna eller genom att lämna skriftligt underlag (t ex databasutskrifter) med så kompletta uppgifter som möjligt till informationsdisken eller via e-post: biblioteket@shh.se.   

 

For information in English: see Interlibrary loans


Skriv ut  Skriv ut

Öppettider:

Må-To 8.00-18.00
Fre 8.00-16.00 

Obs! Biblioteket är öppet för allmänheten, men direktutlånar endast till högskolans studenter och personal samt personal på Sophiahemmets sjukhus.

Biblioteket förmedlar fjärrlån till externa kunder via kundens hembibliotek.

Tel: 08-406 28 85
E-post: biblioteket@shh.se

Besöksadress:
Valhallavägen 91, ingång R, plan 2.