SHH LOGO
SHH LOGO

Om SHH

Enskild högskola
Sophiahemmet Högskola är en enskild högskola med Sophiahemmet, ideell förening som huvudman. Bland övriga enskilda högskolor i landet ses Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Jönköping samt Ersta Sköndal högskola och Röda Korsets högskola i Stockholm.


Centralt läge
Högskolan ligger i campusområde Valhallavägen centralt belägen i Stockholm. I augusti 2007 invigdes högskolans nya, toppmoderna undervisningslokaler. Högskolan har också ett modernt bibliotek med cirka 25.000 titlar, främst inom omvårdnadsvetenskap,  medicin, samhällsvetenskap och forskningsmetodik. Biblioteket ansvarar undervisning i informationskompetens.

Närmaste grannar är bl a Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och Stockholms Stadion. Kommunikationerna är goda, såväl tunnelbana, bussar som Roslagsbanan kan användas för bekväm transport till och från Tekniska högskolan/Östra station. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom Stockholms län.


Högskolan har cirka 450 heltidsstuderande studenter i det treåriga sjuksköterskeprogrammet och cirka 1500 studenter totalt.

Sophiahemmet Högskola samverkar med andra lärosäten och det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt och har som mål att vidareutveckla nationella och internationella kontakter för samarbete och kunskapsutbyte kring människors hälsa.

 


Skriv ut  Skriv ut