SHH LOGO
SHH LOGO

Doktorander/Forskarstuderande

Forskarmiljön vid högskolan är levande, med inflöde av nya doktorander och nya forskningsprojekt. Genom regelbunden seminarieverksamhet skapas en kritisk massa där utbyten och erfarenheter delas mellan forskare, doktorander och studenter. Forskning och forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola finansieras av statligt forskningsanslag (fr.o.m. 2014), medel från externa anslagsgivare inklusive stiftelser med anknytning till Sophiahemmet, ideell förening.

 

 

 


Skriv ut  Skriv ut