SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola

Forskningslaboratorium

Sophiahemmet Högskolas forskningslaboratorium ger unika möjligheter att komplettera omvårdnadsvetenskaplig forskning med laboratorieanalyser. Utveckling av biomarkörer för diagnos och monitorering av sjukdomsprogress och behandlingseffekter är angeläget inom en rad sjukdomar och sjukdomstillstånd där etiologi och prognos är ofullständigt kända. Forskningslaboratoriet är speciellt utrustat för att identifiera och analysera sådana biomarkörer. Data från kvalitativ forskning kan kompletteras med mätning av biologiska markörer vilket kan stärka undersökningarnas resultat. Ett flertal mätmetoder för analys av hormoner och signalsubstanser i saliv, urin och blodprover finns etablerade vid laboratoriet. Vidare bidrar forskningslaboratoriet med utrustning för monitorering av blodtryck, puls, sömn och aktivitet genom actigrafiklockor samt mäta blodkoagulationsstatus och utföra kliniskt kemiska analyser. Dessa mätmetoder kan ge värdefull information i såväl omvårdnads- som medicinskt vetenskapliga forskningsprojekt. Vid forskningslaboratoriet finns även en biobank.


Kontakt

Fax: 08-406 20 95
E-post: forskningslab@sophiahemmet.se

Laboratoriechef: Maria Kumlin, professor
Telefon: 08-406 29 30
E-post: maria.kumlin@shh.se

Hitta hit

Besöksadress: Valhallavägen 91, Hus K Entréplan

HITTA HIT
OMRÅDESKARTA
TILLGÄNGLIGHETSKARTA

 


Skriv ut  Skriv ut