SHH LOGO
SHH LOGO
INTERNATIONALISERINGINTERNATIONALISERING

Tanzania

Sophiahemmet Högskola arbetar med att utveckla och fördjupa långsiktiga internationella kontakter utanför Europa. Det är vanligt att studenter har tankar kring att arbeta i länder utanför Europa efter sjuksköterskeexamen och behöver därmed handlingsberedskap inför detta. Studenterna får kännedom om kulturella metodologiska skillnader samt fördjupad kunskap om socioekonomiska hälsoaspekter som bidrar till prevalensen av vissa sjukdomar som t.ex. undernäring, skador och hög barndödlighet. Studenter får även möjlighet att få fördjupad kännedom om infektionssjukdomar som är vanligt förekommande i en del länder i Afrika, som t.ex. malaria, TBC och HIV/AIDS.

Utbyte i Tanzania sker på Nkinga Referral Hospital i västra Tanzania under det tredje studieåret på sjuksköterskeprogrammet. Utbytet sker under valbar VFU i termin 6, vilket innebär en vistelse i Tanzania i ca 4 veckor. Alternativt kan utbytet ske under självständigt arbete i termin 5 för insamling av material.

Just nu finns ett antal studenter i Tanzania. Följ deras upplevelser på deras instagramkonto här.

Relaterade länkar:
Nkingas vänner

 

 

 


Skriv ut  Skriv ut