SHH LOGO
SHH LOGO

Sophiahemmet Högskola Studentkår (SHHS)

Sophiahemmet Högskola Studentkår (SHHS) finns till för dig som är student vid Sophiahemmet Högskola och är medlem i studentkåren. Vi arbetar aktivt för att förbättra Sjuksköterskeutbildningen och för att göra våra medlemmars röster hörda på Sophiahemmet Högskola. Studentkåren finns representerad i Sophiahemmet Högskolas olika styrelser och nämnder, där de olika studentrepresentanterna utövar ett mycket viktigt studentinflytande.

Att vara medlem i studentkåren är inte obligatoriskt, men det innebär många fördelar att vara medlem. Ditt medlemskap är vår styrka. Kåren anordnar en mängd sociala aktiviteter för sina medlemmar för att studietiden på skolan ska bli en oförglömlig tid. Som medlem får Du dessutom förmånliga priser på aktiviteter och rabatt i kårshopen. Genom medlemskapet får Du även tillgång till studentrabatter genom Mecenat och Studentkortet.

Som medlem har Du möjlighet att engagera dig i kåren och ta en post i presidiet eller något av kårens utskott.

Sophiahemmet Högskolas studentkår representeras av aktiva kårmedlemmar under
Fanborgen på Skansen och under Nobelhögtiden i Stockholms stadshus.

Vi är medlemmar i Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO). Genom SSCO finns bland annat möjlighet att hyra studentbostad.

Vill du veta mer? Kontakta Studentkårens ordförande via e-post:
ordforande@student.sophiahemmethogskola.se

Följ oss gärna på Facebook:  SHHS - Sophiahemmet Högskola Studentkår

 

Hur är kåren uppbyggd?

Presidium
Kårens presidium består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt vice sekreterare. Presidiets uppgift är att leda kårverksamheten, besluta i brådskande ärenden samt sammankalla till kårmöten.

Utskott
Styrelsens Högskoleutskott – om utbildning, kursplaner och kurslitteratur

Utbildningsnämnden – Representerar högskolans studenter i utbildningsfrågor som gäller
utbildning, kursplaner och kurslitteratur.

Disciplinnämnd – Sitter med i disciplinnämnden och beslutar om studieuppehåll och dispensansökningar för tillträde till högre terminer.

Internationaliseringsrådet – Ett internationellt perspektiv genomsyrar utbildningen på Sophiahemmet Högskola och studentkåren representerar studenterna i utvecklandet av det internationella utbytet.

Arbetsmiljökommittén – Arbetar för att utveckla arbets- och studiemiljön på högskolan. Allt ifrån brandsäkerhet till lokaler och inredning behandlas.

Likabehandlingsrådet – Verkar för mångfald och ett jämställt klimat där alla studenter behandlas lika.

Partyutskottet – Anordnar pubar för Högskolans studenter samt anordnar festligheter med andra högskolor i Stockholm.

Fritid, Idrott och Aktivitetsutskottet (FIA) – Anordnar aktiviteter som skidresor, bowling och spelkvällar för studenter. Som kårmedlem får Du förmånliga priser på samtliga aktiviteter.

Övrigt
Examenshögtiden – Frivilliga ur studentkåren medverkar inför och under arrangemanget av examenshötiden.
Kårshopen – Säljer kläder och andra produkter med Sophiahemmet Högskolas emblem.
Grottansvarige – Ansvarig för att studenternas lokaler (Grottan) är en trivsam miljö att vara i.

Bra länkar:
www.ssco.se
www.sfs.se
www.mecenat.se

Skriv ut  Skriv ut