SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Introduktion till svensk hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 22,5 hp

Är du sjuksköterska med yrkeslegitimation från land utanför EU eller EES och vill ha en introduktion till studier och arbete inom svensk hälso- och sjukvård? Då är denna kurs något för dig!

Tanken med den skräddarsydda intensivutbildningen är att deltagarna ska få en inblick i hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och förbereda dem inför kunskapsprovet som krävs för att få en svensk sjuksköterskelegitimation.

Syftet är att korta tiden för nyanlända sjuksköterskor att få legitimationen godkänd för att snabbare komma in på arbetsmarknaden och bidra med sin kompetens inom svensk hälso- och sjukvård.

Utbildningen ger studenterna kunskaper i bland annat svensk lagstiftning och sjukvårdsetik, men även ett sammanhang i form av nya kollegor både bland övriga kursdeltagare men också ute på arbetsplatser i samband med auskultation och praktik som omfattar en betydande del av kursen. Intensivutbildningen är tre månader lång och ger 22,5 högskolepoäng.
 

Kursinnehåll

 • hälso- och sjukvårdens organisation och styrning

 • författningar och styrdokument

 • omvårdnad och sjuksköterskans arbetsområde inom svensk hälso- och sjukvård

 • sjuksköterskans profession

 • lärande, organisation och ledarskap

 • farmakologi och läkemedelsberäkning

 • professionsspråk

 • samtalsmetodik

 • teamsamverkan

 • vårdetik

 • patientsäkerhet

 • förbättringskunskap och evidensbaserad vård

Behörighet

 • Beslut från Socialstyrelsen om gokänd sjuksköterskeexamen från länder utanför EU/EES

 • Godkänt prov i svenska enligt Socialstyrelsens riktlinjer

Kursupplägg
Kursen bedrivs på helfart. De pedagogiska metoderna utgår från ett studentaktiverande synsätt, där studenten är huvudperson och tar ett eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier. Därigenom skapas en ökad frihet när det gäller tid och rum för studierna, samtidigt som ett större ansvar läggs på studenten. Vidare ingår simuleringsövningar, scenarioträning och auskultation i olika vårdkontext. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad studenten förväntas kunna och innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål.

Sista ansökningsdag
1 maj 2018

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut