SHH LOGO
SHH LOGO

Högskolans värdegrund

Verksamheten vid Sophiahemmet Högskola vilar på en humanistisk värdegrund som utgår ifrån att alla människor har samma värde oavsett ålder, kön, hudfärg, trosuppfattning, nationalitet, politisk åsikt, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk och kulturell tillhörighet eller social status. Människan ses som en integrerad helhet med fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella dimensioner. Denna människosyn har en övergripande ställning i relation till alla våra handlingar. Därför ska all verksamhet vid högskolan byggas på respekt för den enskilda människan och utövas med hänsyn till vars och ens behov.  

Likabehandlingsplan vid Sophiahemmet Högskola >>>

Folder om likabehandling vid Sophiahemmet Högskola >>>


Skriv ut  Skriv ut