SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Stepping stone: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Kostnadsfri kurs

Syfte
Syftet med kursen är att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i VIL, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Omfattning
En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier.                                           
Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar CKU:s kurs Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp), se via CKU:s hemsida

Målgrupp
Kursen riktar sig till personer som har handledningsuppdrag på högskolenivå i
Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-
och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen. Samtliga professioner är välkomna!      

Förkunskaper
För att delta i denna Stepping stones krävs godkänd Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande eller motsvarande kurs. Bifoga handlingar som styrker din behörighet i samband med anmälan.

Arbetsformer
Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan
arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Tid och plats för kurstillfällena
Kurstillfälle 1: fredag den 7 december kl. 13.00-16.00. Lokal Sophiasalen, Hus R
Kurstillfälle 2: fredag den 8 februari kl. 13.00-16.00. Lokal Oscarsalen, Hus C

Kontaktperson                                                                                                             
Catharina Ahlin, kursledare

Anmälan
Klicka här för att ansöka
Sista anmälningsdag 2018-11-05
Max 30 deltagare. Intagning enligt anmälningsordning

Information

Catharina Ahlin, kursledare

Intyg
Catharina Ahlin

Välkommen med din anmälan!

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut