SHH LOGO
SHH LOGO

Maria Kumlin
Titel: Fil. Kand., Med. kand., Med. Dr, Professor
Anställd som: Professor i Medicinsk vetenskap
Telefon: 08-406 29 30
E-post: maria.kumlin@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8101-9915
Disputationsår: 1990

Avhandlingens titel
Studies on metabolism of eicosanoids with respect to their roles in the human lung.

Pågående projekt
Biomarkörer vid kronisk inflammation: biokemi, genetik och kliniska applikationer.Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är associerade med kronisk inflammation i övre och nedre luftvägar. Som svar på retande ämnen frigörs ett flertal substanser som orsakar en akut inflammatorisk försämring. Bland dessa anses de s.k. eikosanoiderna, en grupp biologiskt aktiva fettlösliga föreningar ha särskild betydelse. Liknande reaktioner sker också i tarmen, vid kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som utgörs av Chrons sjukdom (CD) och Ulcerös colit (UC). Även här ses lugna perioder omväxlade med perioder av försämring vilket inverkar negativt på patienternas livskvalitet. Här finns en inverkan av stress med det är inte klarlagt om psykosocial stress eller kroppslig försämring är utlösande faktor. Tidigare forskning har identifierat faktorer som kan spela roll vid olika inflammatoriska reaktioner och därför utvecklat och validerat metoder för analys av dessa med icke-invasiva metoder, i bl a saliv och urin.

Projektet arbetar med att göra jämförelser mellan friska, patienter i remission samt vid försämringar med avseende på inflammatoriskt status, frisättning av mediatorer, genetiska skillnader, psykosocial fluktuationer samt läkemedelspåverkan i syfte att finna orsak - verkan förhållanden och därmed kunna finna bättre prevention och behandling av dessa patienter. Alla analyser utförs vid Sophiahemmets Forskningslaboratorium.

Bihandledare för pågående doktorander/ forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Linda Gellerstedt, Patients´ sleep during care in emergency hospital in Sweden - patient and nursing perspective

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)