SHH LOGO
SHH LOGO

Bjöörn Fossum
Titel: Leg. barnsjuksköterska, lektor, med dr, Professor
Anställd som: Professor i omvårdnadsvetenskap
Telefon: 08-406 29 20
E-post: bjoorn.fossum@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3204-6583
Disputationsår: 2003

Avhandlingens titel
Communication in the Health Service: Two Examples

Pågående projekt 
All vård innebär kommunikation; i de flesta projekt Bjöörn Fossum medverkar i handlar om kommunikationens och bemötandets betydelse. Under 2013 kommer Bjöörn att arbeta med två nya doktorandprojekt, ett inom Högskolepedagogik och ett avseende om icke farmakologiska interventioner till personer som har demens med icke accepterade beteenden, oftast med olika aggressiva uppträdanden. Samarbete pågår i flera projekt ill exempel inom avancerad sjukvård i hemmet, intraprofessionellt lärande och hur märkning av skadade personer kan göras vid större olyckor. I rollen som bihandledare är Bjöörn involverad i studier om det palliativa teamet och om komplettera alternativa metoder vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Huvudhandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Helene Andersson, MRSA and other resistant bacteria: Prevalence, patient and staff experiences, wounds and infection control. Disputationsår: 2012
Eila Sterner, Pressure ulcers – role of the nurse to improve safety. Disputationsår: 2012

Huvudhandledare för pågående doktorander/ forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Ani Henttonen, Uppsatsskrivande och uppsatshandledning.

Eleni Siouta. Kommunikation och patientinvolvering i konsultationer mellan patienter och sjuksköterskor/läkare inom kardiologi.

Bihandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Eva Österlund Efraimsson, Communication in Smoking Cessation and Self-management. Disputationsår: 2010

Bihandledare för pågående doktorander samt titel på avhandlingen
Anna Klarare, Det palliativa teamet
Annelie Lindberg, KAM användning vid IBD.

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)