SHH LOGO
SHH LOGO

Lena Axelsson

Titel: Leg sjuksköterska, Med Dr
Anställd som: Biträdande högskolelektor, Post Doc Vid Linneuniversitetet
Telefon: 08-406 22 33
E-post: lena.axelsson@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3647-1686
Disputationsår: 2013

Avhandlingens titel: Living with haemodialysis close to death – patients’ and close relatives’ experiences.

Pågående projekt: I avhandlingsarbetet bedrevs studier om patienters erfarenheter av att leva med hemodialys vid närmandet av livets slut och deras tankar om döden. Likaså studerades närståendes erfarenheter under livets slutskede för en svårt sjuk familjemedlem. Fortsatta studier med fokus på palliativ vård av patienter med hemodialysbehandling, och deras närstående, planeras.

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)