SHH LOGO
SHH LOGO

Louise Eulau
Titel: Fil Dr, Leg sjuksköterska
Anställd som: Högskolelektor
Telefon: 08-406 28 57
E-post: louise.eulau@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7902-4096
Disputationsår: 2009

Avhandlingens titel
Ulf Björlin – dirigenten, kompositören, arrangören (Ulf Björlin – the Conductor, the Composer, the Arranger)

Pågående projekt
I sin forskning förenar Eulau omvårdnadsvetenskap, pedagogik, musik och estetik i tvärvetenskapliga möten med fokus på ökat välbefinnande för människor i vården. Sedan 2013 är Eulau huvudansvarig forskare för projektet ”PCMusic” en studie där en ny metod för musikterapi som smärtlindring prövas. I ett inledande skede har metoden prövats vid smärtsamma såromläggningar utifrån hypotesen att komplementär behandling med personcentrerad användning av musik vid poliklinisk omläggning av smärtsamma bensår leder till sänkta nivåer av stresshormonerna kortisol och katekolaminer i saliv, minskad upplevd smärta och ökat välbefinnande samt i förlängningen snabbare läkning och ett mer gynnsamt behandlingsklimat. Under 2015 planeras patienter som genomgår fotodynamisk terapi mot ytlig hudtumör inkluderas i projektet.

Eulau är också engagerad i högskolans pedagogiska utveckling och deltar i ett projekt som bl.a. syftar till att finna alternativa bedömningsformer av studenter i VFU under sjuksköterskeprogrammets tredje termin.

Handledning forskarutbildning
Christina Sundman “Development of clinical education within acute geriatrics”
Pernilla Hugoson - Singing kangaroo - could preterm children's language development be improved with early music therapy intervention?

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)