SHH LOGO
SHH LOGO

Eleni Siouta 

Titel: Leg sjuksköterska, Med Dr, Fil.lic., Fil Mag.
Anställd som: Högskolelektor
Telefon: 08-406 28 93
E-post: eleni.siouta@shh.se
Disputationsår: 2016

Avhandlingens titel: Communication and Patient Involvement in Decision making
– Examples from consultations on atrial fibrillation

Forskningsbeskrivning
Forskning med fokus att studera kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor/läkare i
konsultationer är mycket viktigt för att stärka patientens involvering i behandlingen och
behandlingens beslutsfattande process. Det finns en växande samsyn om att patienterna måste
vara mer involverade i sin egen medicinska behandling. Den nya patentlagen understryker
patienternas rätt till heltäckande information och att vara involverade i beslutsfattandet om
behandlingen. De etiska riktlinjerna främjar en jämbördig relation mellan patient och
sjuksköterskor/ läkare samt respekt för patientens självbestämmanderätt. Patientens involvering i
beslutsfattandet är inte bara en politisk och etisk fråga, utan också medicinsk. Patienter som är
involverade i beslutsfattandet är bättre på att följa den överenskomna behandlingsplanen och att
ta de ordinerade läkemedlen. Att studera kommunikationen mellan patienter och
sjuksköterskor/läkare kan användas för att t.ex. utveckla aspekter av patienternas involvering och
beslutsfattandet som rör behandlingen.

Pågående projekt
I min forskning är jag intresserad av forskningsintressen som innefattar kommunikation och patientmedverkan i delat beslutsfattande och personcentrerad kommunikation mellan  patienten och företrädare för olika yrken.

Aktuella forskningsprojekt: Kommunikativa tillämpningar i samtalsmöten mellan äldre och institutionella representanter.  Medverkande i projektet är också Barry Saferstein, professor i kommunikationsvetenskap, vid California State University San Marcos, US, PhD, i kognitiv Sociologi och Ulla Hellström Muhli, Uppsala Universitet.

Ett annat projekt, som är i samarbete med forskare från Sverige, Storbritannien och Hongkong, handlar om att undersöka hur person-centrerad vård och patientcentrerad vård är verbalt och icke-verbalt konstruerat i konsultationer mellan patienter och sjuksköterskor vid sjuksköterske-ledda kemoterapi polikliniker. Medverkande är Dr Carole Farrell, Christie Patient Centered Research Group, Christie NHS Foundation Trust, Wilmslow Road, Withington, Manchester, Storbritannien, Dr Catherine Walshe, Institutionen för hälsovetenskap, University of Lancaster, Lancaster, Storbritannien, Dr Angela Chan, Nursing School, Hongkong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong, Kina och professor Alex Molasiotis, School of Nursing, Hongkong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hongkong, Kina.