SHH LOGO
SHH LOGO

Sissel Andreassen Gleissman
Titel: Leg sjuksköterska, Med dr
Anställd som: Högskolelektor
Telefon: 08-406 29 16
E-post: sissel.andreassen@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9929-4779
Disputationsår: 2006

Avhandlingens titel
Life situation, information needs, and information seeking in patients with oesophageal cancer and their family members

Pågående projekt
Bihandledare för projektet ”Patients undergoing a total knee arthroplasty – indications, symptoms, expectations and function with a gender perspective” där en av delstudierna syftar till att beskriva kvinnors och mäns upplevelse av att leva med knäledsartros och förvändtningar på operation med knäledsplastik. Samartbetspartner i detta projekt är Margareta Hedström, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset.

Bihandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Louise Egberg, Life situation in people with peripheral arterial disease and their family members, 2011
Lena Axelsson, Living with haemodialysis close to death – patients’ and close relatives’ experiences, 2013

Bihandledare för pågående doktorander/ forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Josefina Nyvang, med projektet Patients undergoing a total knee arthroplasty – indications, symptoms, expectations and function with a gender perspective

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)