SHH LOGO
SHH LOGO

Margareta Westerbotn
Titel: Leg Sjuksköterska, leg Barnmorska, Vårdlärare, Fil. Kand. Pedagogik, Fil Mag. Pedagogik,
Doktor Med. Vet.
Anställd som: Högskolelektor
Telefon: 08-406 28 94
E-post: margareta.westerbotn@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7573-3570
Disputationsår: 2007

Avhandlingens titel
Drug use among the very old living in ordinary households. Aspects on well-being, cognitive and functional ability.

Pågående projekt
Margareta Westerbotn fortsätter att bedriva forskning inom ämnet läkemedel och läkemedelshantering bland de allra äldsta som bor i ordinärt boende. Genom att utforska området och belysa de problem som existerar bland de äldre kan kunskapsnivån bland personal höjas och därmed patientsäkerheten ökas. Margareta Westerbotn ingår också i en forskningsgrupp vid Sophiahemmets Fertilitetsmottagning som bedriver forskning kring patienters åldersfördelning, diagnoser och behandlingsresultat. Hon ansvarar tillsammans med forskarstuderande Taina Sormunen för ett uppföljande projekt som har syftet att undersöka och beskriva hur ofrivilligt barnlösa par upplever och hanterar sin situation under och tiden efter en fertilitetsutredning och eventuell behandling. Margareta Westerbotn ingår även i en forskargrupp där forskarstuderande Ani Henttonen ingår och som bedriver pedagogisk forskning kring grupphandledning av studenter. Projektet utgör ett samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Stockholms Universitet. Vidare ingår Margareta Westerbotn i en forskargrupp där forskarstuderande Susanne Lundell Rudberg ingår och som bedriver pedagogisk forskning kring Sjuksköterskestudenters utveckling av professionell yrkesidentitet.

Huvudhandledare för pågående doktorander/ forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Taina Sormunen, Communication, Coping and Cocial Networking among Infertile Women and Men.

Bihandledare för samt titel på avhandlingen och disputations år
Åsa Craftman, Medicine Management in Municipal Home Care; Delegating, Administrating and Receiving. Disputationsår: 2015.

Bihandledare för pågående doktorander samt titel på avhandlingen
Ani Henttonen, Essay Group Tutoring in Nurse Education at Sophiahemmet university; Assessment, Transition and Outcomes.

Susanne Lundell Rudberg, Sjuksköterskestudenters utveckling av professionell yrkesidentitet – en longitudinell kartläggning av lärande via Contextual Activity Sampling System (CASS).

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)