SHH LOGO
SHH LOGO

Unn-Britt Johansson
Titel: Leg. sjuksköterska, Med. Dr, Professor
Anställd som: Professor i Omvårdnadsvetenskap
Telefon: 08-406 29 02
E-post: unn-britt.johansson@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3309-136X
Disputationsår: 2000

Avhandlingens titel
Insulinbehandling vid typ 1 diabetes: studier av blodglukosvariabilitet i relation till pumpbehandling, magsäckstömning och livskvalitet

Pågående projekt 
Hälso- och sjukvården bör stödja individer till att förändra sina levnadsvanor. Mot bakgrund av ökande andel av befolkningen som har diabetes eller prediabetiskt tillstånd är det av betydelse att utveckla en modell som fungerar att använda i diabetesvården. Syftet med SophiaStepstudien är att utvärdera en grupp- och individbaserad fysisk aktivitetsintervention med två olika intensiteter i interventionen gentemot sedvanlig vård hos personer med typ 2-diabetes och prediabetes. Interventionen består i ett strukturerat livsstilsprogram med stegräknare med stöd av diabetessjuksköterska och folkhälsonutritionist. Projektet utförs vid Sophiahemmet och i samverkan med forskare vid Karolinska Institutet, Örebro universitet samt Arizona university.

Nationella Diabetesregistret (NDR) utvärderar medicinska data för personer som har diabetes. Idag saknas metoder i NDR för att utvärdera om diabetesvården av patienterna uppfattas som personcentrerad och effektiv samt om den ges i rimlig tid. Projektet avser att utveckla patientrapporterade utfallsmått i form av ett frågeformulär för Nationella Diabetesregistret.

I samverkan med andra lärosäten drivs också flera pedagogiska projekt med syfte att utvärdera examinationsformer och erfarenheter av klinisk lärandemiljö samt psykometrisk utvärdering av enkäter. Därtill projekt som belyser personens upplevelser och erfarenheter i samband med långvariga sjukdomstillstånd.

Huvudhandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Gunilla Björling -Long-term tracheostomy: Outcome, cannula care, and material wear. Disputationsår: 2007

Susanne Amsberg -Health Promotion in diabetes care: Studies on adult type 1 diabetes patients. Disputationsår: 2008

Therese Anderbro -Behavior change intervention and fear of hypoglycemia in type 1 diabetes. Disputationsår: 2012.

Helena Lööf –Pain, fatigue and fear-avoidance beliefs in relation to physical activity and body awareness in persons diagnosed with rheumatoid arthritis. Disputationsår 2015.   

Bihandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Susanna Jäghult -Living with inflammatory bowel disease - Health-related quality of life, worries, and stress. Disputationsår: 2012

Hanna Lachmann -Studenters erfarenheter av interprofesionellt lärande i klinisk utbildningsmiljö – studier om och via Contextual Activity Sampling System (CASS). Disputationsår: 2013

Karin Bergkvist - Life situation in patients and their family members after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation : aspects of health and support in different care settings. Disputationsår 2015.

Huvudhandledare för pågående doktorander/ forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Jenny Rossen, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Bihandledare för pågående doktorander/ forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Maria Svedbo, Göteborgs universitet och Högskolan Dalarna -The Patient Perspective of Diabetes Care in Sweden – adding patient reported outcome to the National Diabetes Register, taking the Capabilities Approach

Sara Haile, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Person-centered follow up and health promotion program after revascularization for Intermittent Claudication.

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)