SHH LOGO
SHH LOGO

Anders Rüter
Titel: Leg läkare, Med Dr, Docent
Anställd som: Högskolelektor
Telefon: 08-406 28 56
E-post: anders.ruter@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5948-5047
Disputationsår: 2006

Avhandlingens titel
Disaster medicine- performance indicators, information support and documentation. A study of an evaluation tool.

Pågående projekt
I ett avhandlingsprojekt studeras innehåll och innebörd av katastrofmedicinsk beredskap. Studier pågår om värdering av beredskapen på olika sjukhus baserat på resultat från simuleringsövningar. Vidare är ett formulär under framtagande för värdering av sjuksköterskans beredskap för allvarlig händelse (Socialstyrelens samlings begrepp för stora olyckor och katastrofer). Underlaget för detta planeras utgöra resultatet från en pågående Delphi konsensus studie med ett trettiotal nationella och internationella experter inom det katastrofmedicinska området. Även utarbetandet av ett frågeformulär för att kartlägga innevånarnas uppfattning om den personliga beredskapen för att hantera kriser och katastrofer har påbörjats.

Huvudhandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Monica Rådestad -The impact of assessment, triage, evaluation and the importance of communications during major incidents with special reference to full scale exercises. Disputationsår: 2013

Huvudhandledare för pågående doktorander/ forskarstuderande samt titel på avhandlingen
Jason Murphy -Disaster preparedness, organisational, personnel and citizen aspects.

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)