SHH LOGO
SHH LOGO

Anna Hansson
Titel: Leg sjuksköterska, Med. dr
Anställd som: Högskolelektor
Telefon: 08-406 29 73
E-post: anna.hansson@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6109-1992
Disputationsår: 2009

Avhandlingens titel
Subjective well-being in an adult Swedish population: Findings from a population-based study

Pågående projekt
För närvarande mammaledig.

Bihandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår 
Åke Grundberg, Mental health promotion among community-dwelling seniors with multimorbidity – perspectives of seniors, district nurses and home care assistants. Disputationsår: 2015

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)