SHH LOGO
SHH LOGO

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid högskolan. Vidare ansvarar Utbildningsnämnden för att den utbildning som utgår från högskolan synliggörs och har en tydlig forskningsanknytning.

Utbildningsnämnden:

  • fastställer utbildnings- och kursplaner samt revideringar i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

  • fastställer kurslitteratur för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

  • godkänner mall för examensbevis, utbildningsbevis samt kursintyg på grundnivå och avancerad nivå. 

 

Ordförande

Unn-Britt Johansson, professor


Ledamöter

Nora Valimaki, Studieadministrativ chef

Louise Eulau, Studierektor för grundututbildning

Catharina Ahlin, VFU-ansvarig

Sissel Andreassen Gleissman, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Agneta Wennman-Larsen, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp

Caroline Löfvenmark, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård, 60 hp

Jan Nilsson, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård, 60 hp

Maria Jirwe, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp

Jonas Sandberg, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning demensvård, 60 hp

Sofia Zwedberg, Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Eva Unemo Wahlfridsson, Bibliotekschef

Filippa Rosenquist, Studentrepresentant Sjuksköterskeprogrammet, Sophiahemmet Högskola Studentkår

Ida Härdne, Studentrepresentant Barnmorskeprogrammet

Anna Lindström, Studentrepresentant Barnmorskeprogrammet

 

Sekreterare

Josefin Norberg, administrativ koordinator

 


Skriv ut  Skriv ut