Kurs: Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp
Utskrivet: 2022-07-07 16:27:33
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=196&sida=695
Kurskontakt:

För ansökan och information om behörighet/särskilda förkunskapskrav och betalningsvillkor se RCC Stockholm-Gotlands hemsida

För ytterligare information om kursens upplägg och innehåll, kontakta:

Karin Bergkvist, Tel: 08-406 29 56


Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp
 

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården. Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.
Kursen ger fördjupad kunskap om patientprocessorienterat arbetssätt, psykosocialt stöd och rehabilitering. Kommunikationsstrategier som säkerställer patientens lärande och delaktighet samt kvalitetsutveckling och implementering av evidensbaserad vård.

Kursen ges i samverkan mellan Sophiahemmet högskola och Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland och vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med patienter i hälso-och sjukvårdens olika verksamheter i regionen.

Kursperiod

Datum publiceras via RCC i slutet av september.

Utbildningskostnad

13 500 kr ex. moms

Kursen finansieras av RCC inom ramen för cancerplans arbetet samt arbetet med att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen i länet och på Gotland.

Kursen är därmed avgiftsfri för vårdgivare inom SLL samt på Gotland.

Det gäller endast deltagare som har ett dokumenterat uppdrag som kontaktsjuksköterska eller där man efter avslutad kurs har ett sådant uppdrag väntande.

Vid sena avhopp (en månad innan kursstart) eller utebliven närvaro debiterar RCC en avgift på 5000 SEK exkl moms / deltagare.