Kurs: Specialistsjuksköterskeprogrammet - gastroenterologisk vård med särskilt fokus på endoskopi, 60 hp
Utskrivet: 2022-07-07 16:21:34
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=101&sida=695
Kurskontakt:

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)
Anders Rüter, kursledare (för frågor om programinnehåll och upplägg)


Specialistsjuksköterskeprogrammet - gastroenterologisk vård med särskilt fokus på endoskopi, 60 hp
 

HALVFART

UPPDRAGSUTBILDNING

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET- GASTROENTEROLOGISK VÅRD MED SÄRSKILT FOKUS PÅ ENDOSKOPI, 60 HP vid Sophiahemmet Högskola kommer inte att starta HT 2018. Planen är att programmet åter startar HT 2019. Välkommen att höra av dig med frågor till tf programansvarig Anders Rüter anders.ruter@shh.se , eller till studierektor Lena Axelsson lena.axelsson@shh.se


Relaterade länkar
Socialstyrelsen föreslår nationell screening av tarmcancer(Socialstyrelsens pressmeddelande, den 13 juni 2013)